ĐIỀU HÒA FUNIKI

Điều hòa Funiki Một chiều thường 9000BTU - SBC09

-42 %

6.881.270đ

3.990.000đ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 09MMC 9.000BTU ga R410

-41 %

7.174.090đ

4.200.000đ

Điều hòa Funiki Hai chiều thường 9000BTU - SBH09

-44 %

7.613.320đ

4.250.000đ

Điều hòa Funiki Hai chiều thường  12000BTU -SBH12

-42 %

9.663.060đ

5.650.000đ

Điều hòa Funiki Một chiều thường  18000BTU - SBC18

-39 %

12.737.670đ

7.750.000đ

Điều hòa Funiki Hai chiều thường 18000BTU - SBH18

-38 %

14.055.360đ

8.650.000đ

Điều hòa Funiki Một chiều thường 24000BTU - SBC24

-37 %

16.397.920đ

10.250.000đ

Điều hòa Funiki Hai chiều thường SBH24

-37 %

18.154.840đ

11.450.000đ

Điều hòa Funiki Tủ đứng FC18

-35 %

21.375.860đ

13.990.000đ

Điều hòa Funiki Tủ đứng 18000BTU - FH18

-35 %

23.132.780đ

14.990.000đ

Điều hòa Funiki Tủ đứng FC24

-35 %

24.596.880đ

15.990.000đ

Điều hòa Funiki Tủ đứng FH24

-36 %

26.353.800đ

16.990.000đ

Điều hòa Funiki Tủ đứng FC27

-35 %

26.646.620đ

17.400.000đ

Điều hòa Funiki Tủ đứng FH27

-35 %

28.257.130đ

18.500.000đ

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FUNIKI 1 CHIỀU 36.000BTU FC36

-58 %

55.900.000đ

23.300.000đ

Điều hòa Funiki Tủ đứng FH50

-23 %

41.434.030đ

31.990.000đ

ĐIỀU HÒA FUNIKI
Chọn theo hãng sản xuất
Tin tức nổi bật
So sánh sản phẩm