TỔNG KHO ĐIỀU HÒA

Điều hòa Funiki Một chiều thường  9000BTU -  SBC09

-42 %

6.881.270đ

3.990.000đ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9.000BTU NS-09TK

-40 %

6.881.270đ

4.150.000đ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 09MMC 9.000BTU ga R410

-41 %

7.174.090đ

4.200.000đ

Điều hòa Funiki Hai chiều thường  9000BTU - SBH09

-44 %

7.613.320đ

4.250.000đ

Điều hòa Midea 1 chiều 9.000BTU MS11D1A-09CR

-30 %

6.442.040đ

4.500.000đ

Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU EC-09TL22 MỚI 2020

-41 %

7.613.320đ

4.500.000đ

Điều hòa Casper 2 chiều 9.000BTU EH-09TL22 Mới 2020

-44 %

8.785.000đ

4.950.000đ

Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MS11D1A-12CR

-39 %

8.491.780đ

5.200.000đ

TỔNG KHO ĐIỀU HÒA
So sánh sản phẩm