ĐIỀU HÒA DAIKIN

Điều hòa Daikin 9000 BTU FTF25XAV1V Mới 2023

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: FTF25XAV1V

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 9.900.000đ

Giá bán: 6.700.000đ -32%

Điều hòa Daikin 9000BTU 1 chiều thường FTF25UV1V ( FTF25UV1V ) GAS R-32 MỚI 2020

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: FTF25UV1V

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 8.900.000đ

Giá bán: 7.400.000đ -17%

Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV Mới 2024

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: FTKB25YVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Bảo Hành Chính hãng 48 tháng cho máy nén và 12 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 13.900.000đ

Giá bán: 8.150.000đ -41%

Điều hòa Daikin inverter 9000 BTU 1 chiều FTKB25XVMV MỚI 2023

Hãng: DaiKin

Xuất xứ:

Mã hàng: FTKB25XVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 12.900.000đ

Giá bán: 8.200.000đ -36%

Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25WAVMV Mới 2022

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: FTKB25WAVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 11.050.000đ

Giá bán: 8.250.000đ -25%

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9.000BTU (FTKA25VAVMV) gas R32 Mới 2021

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: FTKA25VAVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 11.900.000đ

Giá bán: 8.650.000đ -27%

Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V Mới 2023

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: FTF35XAV1V

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 11.900.000đ

Giá bán: 8.700.000đ -27%

Điều hòa Daikin 1 chiều 9.000BTU inverter FTKC25UAVMV ( FTKC25UAVMV) MỚI 2021

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: FTKC25UAVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 11.900.000đ

Giá bán: 8.750.000đ -26%

Điều hòa Daikin 9000 một chiều inventer FTKF25XVMV Giá rẻ nhất Hà Nội

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: FTKF25XVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 11.900.000đ

Giá bán: 8.850.000đ -26%

Điều hòa Daikin 12000BTU 1 chiều FTF35UV1V,(FTF35UV1V) GAS R-32 MỚI 2020

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: FTF35UV1V

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 11.900.000đ

Giá bán: 9.050.000đ -24%

ĐIỀU HÒA Daikin 9000 1 CHIỀU Inverter ATKC25UAVMV MỚI 2022

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: ATKC25UAVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 13.900.000đ

Giá bán: 9.300.000đ -33%

Điều hòa Daikin 12000 BTU inverter 1 chiều FTKB35YVMV

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: FTKB35YVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Bảo Hành Chính hãng 48 tháng cho máy nén và 12 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 15.900.000đ

Giá bán: 10.100.000đ -36%

Điều hòa Daikin inverter 12000 BTU 1 chiều FTKB35XVMV MỚI 2023

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: FTKB35XVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 15.900.000đ

Giá bán: 10.150.000đ -36%

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter gas R32 FTHF25XVMV Mới 2024

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: FTHF25XVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Bảo Hành Chính hãng 48 tháng cho máy nén và 12 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 15.900.000đ

Giá bán: 10.250.000đ -36%

Điều hòa Daikin 12000 BTU inverter 1 chiều FTKB35WAVMV Mới 2022

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: FTKB35WAVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá bán: 10.300.000đ

Điều hoà Daikin Inverter 9000BTU - 2 chiều FTHF25VAVMV

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: FTHF25VAVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 11.990.000đ

Giá bán: 10.400.000đ -13%

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12.000BTU (FTKA35VAVMV) Gas R32 Mới 2021

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: FTKA35VAVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 14.900.000đ

Giá bán: 10.650.000đ -29%

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000BTU FTXV25QVMV Mới 2021

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: FTXV25QVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 15.333.000đ

Giá bán: 10.850.000đ -29%

Điều hòa Daikin 1 chiều 12.000BTU inverter FTKC35UAVMV (FTKC35UAVMV) MỚI 2021

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: FTKC35UAVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 14.900.000đ

Giá bán: 10.850.000đ -27%

Điều hòa Daikin 12000 một chiều inventer FTKF35XVMV Giá rẻ nhất Hà Nội

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: FTKF35XVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 14.900.000đ

Giá bán: 10.950.000đ -27%

ĐIỀU HÒA Daikin 12000 1 CHIỀU Inverter ATKC35UAVMV MỚI 2022

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: ATKC35UAVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 14.900.000đ

Giá bán: 11.300.000đ -24%

Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter gas R32 FTHF35XVMV Mới 2024

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: VIỆT NAM

Mã hàng: FTHF35XVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Bảo Hành Chính hãng 48 tháng cho máy nén và 12 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 19.900.000đ

Giá bán: 12.750.000đ -36%

Điều hoà Daikin Inverter 12000BTU - 2 chiều FTHF35VAVMV

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: FTHF35VAVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 14.200.000đ

Giá bán: 12.800.000đ -10%

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 12.000BTU FTXV35QVMV Mới 2021

Hãng: DaiKin

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: FTXV35QVMV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 5 năm cho máy nén VÀ 12 Tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 18.028.000đ

Giá bán: 13.750.000đ -24%

ĐIỀU HÒA DAIKIN

1 2 3 4
Thương hiệu

Tin tức nổi bật

So sánh sản phẩm
Gọi Zalo
Gọi Zalo