TỦ LẠNH LG

Tủ lạnh LG Inverter 217L GV-B212WB

Hãng: LG

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: GV-B212WB

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 8.990.000đ

Giá bán: 4.800.000đ -47%

Tủ lạnh LG Inverter 266L GV-B262PS

Hãng: LG

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: GV-B262PS

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 10.900.000đ

Giá bán: 5.500.000đ -50%

Tủ lạnh LG Inverter 243L GV-B242BL

Hãng: LG

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: GV-B242BL

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 10.900.000đ

Giá bán: 5.550.000đ -49%

Tủ lạnh LG Inverter 266L GV-B262BL

Hãng: LG

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: GV-B262BL

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 11.900.000đ

Giá bán: 5.800.000đ -51%

Tủ lạnh LG Inverter 243L GV-B242PS

Hãng: LG

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: GV-B242PS

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 10.900.000đ

Giá bán: 5.950.000đ -45%

Tủ lạnh LG Inverter 315L GN-M312PS

Hãng: LG

Xuất xứ: INDINEXIA

Mã hàng: GN-M312PS

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 14.900.000đ

Giá bán: 6.400.000đ -57%

Tủ lạnh LG Inverter 264 Lít GV-D262BL

Hãng: LG

Xuất xứ: INDINEXIA

Mã hàng: GV-D262BL

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 11.900.000đ

Giá bán: 6.600.000đ -45%

Tủ lạnh LG Inverter 315 Lít GN-M312BL

Hãng: LG

Xuất xứ: INDINEXIA

Mã hàng: GN-M312BL

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 24 THÁNG TOÀN QuỐC

So sánh

Giá thường: 13.900.000đ

Giá bán: 7.000.000đ -50%

Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332PS

Hãng: LG

Xuất xứ: Indonesia

Mã hàng: GN-M332PS

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 13.200.000đ

Giá bán: 7.400.000đ -44%

Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332BL

Hãng: LG

Xuất xứ: Indonesia

Mã hàng: GN-M332BL

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 14.200.000đ

Giá bán: 7.700.000đ -46%

Tủ lạnh LG Inverter 314 Lít GN-D312BL

Hãng: LG

Xuất xứ: INDINEXIA

Mã hàng: GN-D312BL

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 24 THÁNG TOÀN QuỐC

So sánh

Giá thường: 13.900.000đ

Giá bán: 7.800.000đ -44%

Tủ lạnh LG Inverter 374 Lít GN-D372BL

Hãng: LG

Xuất xứ: INDINEXIA

Mã hàng: GN-D372BL

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 16.900.000đ

Giá bán: 8.250.000đ -51%

Tủ lạnh LG Inverter 314 Lít GN-D312PS

Hãng: LG

Xuất xứ: INDINEXIA

Mã hàng: GN-D312PS

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 13.900.000đ

Giá bán: 9.100.000đ -35%

Tủ lạnh LG GN-L422GB Inverter - 410 Lít

Hãng: LG

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: GN-L422GB

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 17.900.000đ

Giá bán: 9.250.000đ -48%

Tủ lạnh LG GN-D372PSA inverter 374 lít Mới 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Indonexia

Mã hàng: GN-D372PSA

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 17.790.000đ

Giá bán: 9.550.000đ -46%

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332BL

Hãng: LG

Xuất xứ: Indonesia

Mã hàng: GN-D332BL

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 15.400.000đ

Giá bán: 9.600.000đ -38%

Tủ lạnh LG Inverter 264L GV-D262PS

Hãng: LG

Xuất xứ: Việt Nam

Mã hàng: GV-D262PS

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 12.900.000đ

Giá bán: 9.700.000đ -25%

Tủ lạnh LG 394L Inverter GN-D392PSA Mới 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Indonexia

Mã hàng: GN-D392PSA

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 15.990.000đ

Giá bán: 9.800.000đ -39%

Tủ lạnh LG Inverter 374 lít GN-D372BLA Mới 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Indonexia

Mã hàng: GN-D372BLA

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 17.990.000đ

Giá bán: 9.990.000đ -44%

Tủ lạnh LG Inverter 394 lít GN-H392BL

Hãng: LG

Xuất xứ: INDINEXIA

Mã hàng: GN-H392BL

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 17.900.000đ

Giá bán: 10.800.000đ -40%

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332PS

Hãng: LG

Xuất xứ: Indonesia

Mã hàng: GN-D332PS

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 15.200.000đ

Giá bán: 10.800.000đ -29%

Tủ lạnh LG GN-D602BLI 478 lít Inverter

Hãng: LG

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã hàng: GN-D602BLI

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 14.900.000đ

Giá bán: 11.300.000đ -24%

Tủ lạnh LG Inverter 394 lít GN-D392BLA Mới 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Indonexia

Mã hàng: GN-D392BLA

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 17.900.000đ

Giá bán: 11.490.000đ -36%

Tủ lạnh LG Inverter 519 lít GR-B256JDS

Hãng: LG

Xuất xứ: TRUNG QUÔC

Mã hàng: GR-B256JDS

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 19.900.000đ

Giá bán: 11.800.000đ -41%

TỦ LẠNH LG

1 2 3
Thương hiệu

Tin tức nổi bật

So sánh sản phẩm
Gọi Zalo
Gọi Zalo