ĐIỀU HÒA LG

ĐIỀU HÒA LG 1 CHIỀU THƯỜNG 9000BTU K09CH MODEL MỚI 2023

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: K09CH

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 9.990.000đ

Giá bán: 5.800.000đ -42%

Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều Inverter V10WIN MỚI 2023

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V10WIN

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 10.900.000đ

Giá bán: 6.550.000đ -40%

ĐIỀU HÒA LG 1 CHIỀU THƯỜNG 12000BTU K12CH MODEL MỚI 2023

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: K12CH

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 12.900.000đ

Giá bán: 6.800.000đ -47%

Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter V10ENW1 Mới 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V10ENW1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 8.200.000đ

Giá bán: 6.850.000đ -16%

Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter V10WIN1 Mới 2024

Hãng: LG

Xuất xứ: THÁI LAN

Mã hàng: V10WIN1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 12.900.000đ

Giá bán: 6.950.000đ -46%

Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều V13WIN MỚI 2023

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V13WIN

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 9.950.000đ

Giá bán: 7.500.000đ -25%

Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter V13ENS1 Dual Cool MỚI 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V13ENS1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 8.900.000đ

Giá bán: 7.800.000đ -12%

Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter V13WIN1 Mới 2024

Hãng: LG

Xuất xứ: THÁI LAN

Mã hàng: V13WIN1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 13.900.000đ

Giá bán: 8.000.000đ -42%

Điều hòa 2 chiều Inverter LG (B10END) 9.200BTU Dual Cool MỚI 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: B10END

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 11.900.000đ

Giá bán: 8.600.000đ -28%

Điều hòa 1 chiều Wifi Inverter LG V10API1 9.000BTU Dual Cool MỚI 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V10API1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 10.900.000đ

Giá bán: 8.700.000đ -20%

Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter UV Nano V10APIUV MỚI 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V10APIUV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 10.900.000đ

Giá bán: 9.050.000đ -17%

Điều hòa LG 9000BTU 2 chiều inverter B10END1 Mới 2022

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: B10END1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 10.900.000đ

Giá bán: 9.450.000đ -13%

Điều hòa 2 chiều Inverter LG (B13END) 12.000BTU Dual Cool MỚI 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: B13END

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 12.900.000đ

Giá bán: 9.700.000đ -25%

Điều hòa 1 chiều Wifi Inverter LG V13API1 12.000BTU Dual Cool MỚI 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V13API1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 11.900.000đ

Giá bán: 9.800.000đ -18%

Điều hòa LG 9000btu 2 chiều inverter B10APF Có WIFI Mới 2020

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: B10APF

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá bán: 10.650.000đ

Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter UV Nano V13APIUV MỚI 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V13APIUV

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 12.900.000đ

Giá bán: 10.650.000đ -17%

Điều hòa LG 12000BTU 2 chiều inverter B13END1 Mới 2022

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: B13END1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 12.900.000đ

Giá bán: 10.700.000đ -17%

ĐIỀU HÒA LG 1 CHIỀU THƯỜNG 18000BTU K18CH MODEL MỚI 2023

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: K18CH

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 17.900.000đ

Giá bán: 10.800.000đ -40%

Điều hòa LG 12000btu 2 chiều inverter B13APF Có WIFI , LỌC KHÔNG KHÍ , Mới 2020

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: B13APF

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá bán: 12.300.000đ

Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter V18WIN1 Mới 2024

Hãng: LG

Xuất xứ: THÁI LAN

Mã hàng: V18WIN1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 15.900.000đ

Giá bán: 12.350.000đ -22%

Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter V18ENF1 Dual Cool MỚI 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V18ENF1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 13.900.000đ

Giá bán: 12.400.000đ -11%

Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU V18WIN MỚI 2023

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V18WIN

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 14.000.000đ

Giá bán: 12.800.000đ -9%

Điều hòa 1 chiều Wifi Inverter LG V18API1 18.000BTU Dual Cool MỚI 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V18API1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 15.900.000đ

Giá bán: 14.650.000đ -8%

Điều hòa LG 24000BTU 1 chiều inverter V24ENF1 Dual Cool Mới 2021

Hãng: LG

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: V24ENF1

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - Bảo Hành 10 Năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 16.900.000đ

Giá bán: 14.700.000đ -13%

ĐIỀU HÒA LG
1 2
Thương hiệu

Tin tức nổi bật

So sánh sản phẩm
Gọi Zalo
Gọi Zalo