TỔNG KHO ĐIỀU HÒA

Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09R2T30 MỚI 2023

Hãng: Nagakawa

Xuất xứ: MALAYSIA

Mã hàng: NS-C09R2T30

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 10 năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh. LỖI 1 ĐỔ

So sánh

Giá thường: 5.900.000đ

Giá bán: 4.100.000đ -31%

Điều Hòa Sumikura 9000Btu 1 Chiều Thường APS/APO-092/MORANDI MỚI 2023

Hãng: Sumikura

Xuất xứ: MALAYSIA

Mã hàng: APS/APO-092/MORANDI

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 3 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 5.900.000đ

Giá bán: 4.100.000đ -31%

Điều Hòa Sumikura 1 Chiều 9000BTU - APS/APO-092/Titan -A GAS R410 NEW 2021

Hãng: Sumikura

Xuất xứ: Malaysia

Mã hàng: APS/APO-092

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 3 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 6.722.000đ

Giá bán: 4.250.000đ -37%

Điều hòa Sumikura 1 chiều 9000BTU APS/APO-092 Citi Gas R32 MỚI 2022

Hãng: Sumikura

Xuất xứ: MALAYSIA

Mã hàng: APS/APO-092 Citi

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 3 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 5.900.000đ

Giá bán: 4.250.000đ -28%

Điều hòa Midea 9000BTU 1 chiều MSAFG-10CRN8

Hãng: Media

Xuất xứ: TRUNG QUÔC

Mã hàng: MSAFG-10CRN8

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG 24 THÁNG TOÀN QUỐC

So sánh

Giá thường: 9.900.000đ

Giá bán: 4.450.000đ -55%

Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU Mới 2022

Hãng: Funiki

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: HSC09TMU

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: MADE IN MALAYSIA : Chính Hãng 5 năm cho dàn nóng và 3 năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 5.900.000đ

Giá bán: 4.450.000đ -25%

Điều hòa 9000BTU Casper 1 chiều SC-09FS33 MỚI 2023

Hãng: Casper

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: SC-09FS33

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Made In : THAI LAN : Bảo hành 5 Năm cho dàn nóng và 3 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 5.900.000đ

Giá bán: 4.550.000đ -23%

Điều hòa di động 1 chiều 9000 BTU/h,PC-09TL33 ,GAS-R32,MỚI 2021

Hãng: Casper

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: PC-09TL33

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 12 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 18.900.000đ

Giá bán: 4.600.000đ -76%

Điều hòa di động PC-09TL33 9000BTU 1 chiều

Hãng: Casper

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: PC-09TL33

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 12 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 9.900.000đ

Giá bán: 4.600.000đ -54%

Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều inverter NIS-C09R2H12 MỚI 2023

Hãng: Nagakawa

Xuất xứ: MALAYSIA

Mã hàng: NIS-C09R2H12

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 10 năm cho máy nén và 24 tháng cho dàn lạnh. LỖI 1 ĐỔ

So sánh

Giá thường: 7.900.000đ

Giá bán: 4.690.000đ -41%

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09IS36 gas R-32 NEW 2024

Hãng: Casper

Xuất xứ: THÁI LAN

Mã hàng: SC-09IS36

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 12 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 6.990.000đ

Giá bán: 4.690.000đ -33%

Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU Mới 2022

Hãng: Funiki

Xuất xứ: MALAYSIA

Mã hàng: HSH10TMU

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: MADE IN MALAYSIA : Chính Hãng 5 năm cho dàn nóng và 3 năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 6.900.000đ

Giá bán: 4.750.000đ -31%

Điều hòa Casper TC-09IS36 9000btu 1 chiều inverter mới 2023

Hãng: Casper

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: TC-09IS36

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 12 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 8.900.000đ

Giá bán: 4.750.000đ -47%

Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092/Titan -A GAS-R410 NEW 2021

Hãng: Sumikura

Xuất xứ: Malaysia

Mã hàng: APS/APO-H092

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 3 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 7.653.000đ

Giá bán: 4.800.000đ -37%

Máy lạnh Casper TC-09IS35 Inverter 9000BTU

Hãng: Casper

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: TC-09IS35

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 12 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá bán: 4.800.000đ

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều inverter GC-09IS35 MỚI 2023

Hãng: Casper

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: GC-09IS35

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 10 năm cho máy nén và 3 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 9.900.000đ

Giá bán: 4.950.000đ -50%

Điều hòa Casper GC-09IS35 Inverter 9000BTU 1 chiều

Hãng: Casper

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: GC-09IS35

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 12 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá bán: 4.950.000đ

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU ( KC-09FC32 ) Model Mới 2021

Hãng: Casper

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: KC-09FC32

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 12 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá bán: 4.990.000đ

Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU EC-09TL22 MỚI 2020

Hãng: Casper

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: EC-09TL11

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 12 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 7.613.000đ

Giá bán: 4.990.000đ -34%

Điều hòa Casper 9.000Btu, 1 chiều (LC-09TL32) , Model mới 2020

Hãng: Casper

Xuất xứ: Thái Lan

Mã hàng: LC-09TL32

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 12 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 7.900.000đ

Giá bán: 4.990.000đ -37%

Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều inverter APS/APO-092 GOLD

Hãng: Sumikura

Xuất xứ: MALAYSIA

Mã hàng: APS/APO-092 GOLD

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: Chính hãng 3 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 9.900.000đ

Giá bán: 4.990.000đ -50%

Điều hòa Casper 2 chiều 9.000BTU SH-09FS32 Mới 2021

Hãng: Casper

Xuất xứ: THÁI LAN

Mã hàng: SH-09FS32

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: HÀNG CHÍNH HÃNG - BẢO HÀNH 12 năm cho máy nén và 2 Năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 8.785.000đ

Giá bán: 5.000.000đ -43%

Điều hòa Casper Inverter 9000 BTU 1 chiều QC-09IS36 gas R-32 NEW 2024

Hãng: Casper

Xuất xứ: THÁI LAN

Mã hàng: QC-09IS36

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: MADE IN THAILAN : Chính Hãng 5 năm cho dàn nóng và 3 năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 9.990.000đ

Giá bán: 5.050.000đ -49%

Điều hòa Funiki 2 chiều SH09MMC2, 9000 BTU gaS-R410 Mới 2021

Hãng: Funiki

Xuất xứ: Malaysia

Mã hàng: SH09MMC2

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: MADE IN MALAYSIA : Chính Hãng 5 năm cho dàn nóng và 3 năm cho dàn lạnh.

So sánh

Giá thường: 7.760.000đ

Giá bán: 5.100.000đ -34%

TỔNG KHO ĐIỀU HÒA

1 2 3 4 5 6 7
So sánh sản phẩm
Gọi Zalo
Gọi Zalo