TỦ LẠNH HITACHI

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339L R-FVX450PGV9 (GBK) Mới 2021

-37 %

17.900.000đ

11.200.000đ

Tủ lạnh Hiatchi Inverter 366L (FVX480PGV9) GBK Mới 2020

-39 %

19.900.000đ

12.100.000đ

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 MIR

-28 %

17.900.000đ

12.900.000đ

Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FVX510PGV9 GBK

-28 %

17.900.000đ

12.900.000đ

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GMG

-24 %

18.900.000đ

14.300.000đ

Tủ lạnh Hitachi 450L R-FG560PGV8 (GBK)

-23 %

18.900.000đ

14.500.000đ

Tủ lạnh Hitachi 489L R-FG560PGV8X (GBK)

-20 %

19.900.000đ

15.900.000đ

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GMG

-23 %

33.900.000đ

26.100.000đ

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK

-19 %

38.900.000đ

31.500.000đ

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0X (MGW)

-20 %

49.900.000đ

39.800.000đ

TỦ LẠNH HITACHI
Chọn theo hãng sản xuất
Tin tức nổi bật
So sánh sản phẩm